Ordena puzzle - numérico :
O objectivo é ordenares os números de 1 a 24.

Controlos:
O rato.